Tűzivíztározó medence karbantartása – Zemplén tűzvédelem

Tüzi víztárolók felülvizsgálatáról és ötévenkénti teljes körű karbantartásukról az OTSZ 54/2014(XII.5.) BM rendelet 274. § és 275. § paragrafusai rendelkeznek.
A féléves felülvizsgálat során meg kell vizsgálni a tárolók vízszintjét, az utántöltésre való szerelvények állapotát.

Tüzi víztárolók felülvizsgálatáról és ötévenkénti teljes körű karbantartásukról az OTSZ 54/2014(XII.5.) BM rendelet 274. § és 275. § paragrafusai rendelkeznek.
A féléves felülvizsgálat során meg kell vizsgálni a tárolók vízszintjét, az utántöltésre való szerelvények állapotát.
A szívóvezetékek állapotát és a lábszelep működőképességét próbaszivattyúzással kell ellenőrizni, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a víztárolónál szivárgást észlelnek, a medence részleges, szükség esetén pedig teljes körű szigetelése is szükséges!

XX. FEJEZET

129. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata

274. § (1) Medencék, tartályok (a továbbiakban együtt: víztárolók) és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról, ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Gondoskodik továbbá azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.

(2) A féléves felülvizsgálat során a 268. §-ban meghatározott általános feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy megvizsgálja az oltóvíz mennyiségét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték állapotát, a lábszelep működőképességét, fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét.

(3) Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, nagymértékű szivárgás észlelése esetén a szivárgás tényéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

(4) Szükség esetén a felülvizsgálatot végző személy a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban értesíti az üzemben tartásért felelős szervezetet.

  1. § (1) Víztárolók esetében az ötéves teljes körű felülvizsgálat során az általános és féléves feladatokon felül a felülvizsgálatot végző személy elvégzi
  2. a) a víztároló tisztítását,
  3. b) a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
  4. c) a szívóvezeték nyomáspróbáját,
  5. d) a fémszerkezetek festését és
  6. e) a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

(2) A szívóvezeték nyomáspróbája a szívókosár nélküli, lezárt szívóvezetéken vízzel történik, a próbanyomás értéke 1,5 MPa, időtartama 5 perc. A nyomáspróba alatt a szerelvényeknél szivárgás nem megengedett.

(3) Egyéb víztároló esetén a szívócső meglétének, karbantartottságának, a tűzoltásra tartalékolt, előírt víz meglétének és a vízvételezés céljára kialakított kifolyócsonk megközelíthetőségének félévenkénti ellenőrzéséről a fenntartó gondoskodik.

(4) A természetes vízforrások, mint tűzoltóvízforrások felülvizsgálatakor a kialakítástól függően kell az előírásokat kell alkalmazni.